Wij voeren allerlei controles uit. Voorbeelden van controles op dan wel beoordelingen van, zijn: 

- Jaarrekeningcontroles (zowel kasverplichtingenstelsel als baten en lastenstelsel;

- Subsidieverantwoordingen;

- ESF projecten;

- Financiële overzichten;

- Processen beoordelen;

- Beleidsprestaties beoordelen;

- Belastingen controleren;

- etc.